PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 

  1. Reklamacje dotyczące wad Towaru Klient powinien kierować do Sprzedawcy w formie pisemnej na adres: Batao Sp. z o.o., ul. Wittmanna 45, 64-310 Lwówek. O wysłaniu zawiadomienia można także poinformować Sprzedawcę drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@batao.pl.
  2. W przypadku stwierdzenia, że przesyłka z Towarem jest naruszona, doznała ubytku lub uszkodzenia, Klient powinien niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki) złożyć reklamację u Sprzedawcy. Takie działanie umożliwi dochodzenie roszczeń od przewoźnika.
  3. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis wady Towaru i żądanie Klienta, ewentualnie także dokumentację fotograficzną.
  4. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 30 dni. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.
  5. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania.
  6. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym:

1)         możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/;

2)         możliwość prowadzenia postępowania polubownego przed sądem powszechnym lub sądem polubownym;

3)         możliwość prowadzenia postępowania mediacyjnego z udziałem niezależnego mediatora.

 

Formularz reklamacyjny do pobrania
Formularz zwrotu do pobrania
Informacje od administratora sklepu
 

Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Batao Sp. z o.o., Wittmanna 45, 64-310 Lwówek NIP 788-16-82-172, REGON 631023076 w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na Państwa żądanie zgłoszone za pośrednictwem formularza kontaktowego. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną lub marketingową administratora danych. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu udzielenia odpowiedzi na Państwa żądanie. Więcej informacji zostało zawartych w dokumencie „Informacje od administratora danych osobowych”.